กยง.52705/232 ประกาศราคากลางโครงการงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1207 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 003-49-0002

พิมพ์

ประกาศราคากลางโครงการงานบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บจ 1207 สมุทรสาคร หมายเลขครุภัณฑ์ 003-49-0002