กยง.52705/486 ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4076 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

กยง.52705/486 ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4076 สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง