สสจ.เลื่อนการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ออกไปก่อน

พิมพ์