การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ

พิมพ์

????ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง การให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกเวลาราชการ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563 ????
???????????? #เฉพาะผู้ที่ได้รับจดหมายแจ้งประเมินภาษีที่ดินเท่านั้น????????????
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนหลวง 02 - 4294740-3 ต่อ 202

alt