ขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง และคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง

พิมพ์

-อำเภอกระทุ่มแบน  ขยายวันเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง 

-คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง 

-โดยแต่งตั้ง นางสาวชลลดา  หนูกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันตำบลสวนหลวง เป็นผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

alt

alt