สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ วันเวลา และพื้นที่ใช้เกณฑ์ทหารประจำปี 2564

พิมพ์

สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศ วันเวลา และพื้นที่ใช้เกณฑ์ทหารประจำปี 2564