การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 17 ตำแหน่ง 17 อัตรา

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 17 ตำแหน่ง 17 อัตรา

Attachments:
Download this file (img00131.pdf)img00131.pdf[ ]63 Kb