ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลสวนหลวง

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง เชิญชวนผู้ที่สนใจเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน มูลฝอย ในพื้นที่เทศบาลตำบลสวนหลวง