ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงและเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

พิมพ์

ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงและเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป