วันพฤหัสบดี ที่ 11 พ.ย. 2564 เทศบาลตำบลสวนหลวง ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 สำหรับประชาชนฟรี

พิมพ์
ภาพบรรยากาศ : การให้บริการตรวจโควิด - 19 สำหรับประชาชน ฟรี
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 8.30 - 15.00 น. เทศบาลตำบลสวนหลวง ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 สำหรับประชาชนฟรี บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสวนหลวง
#สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆด้วยความเป็นห่วงจากทางเทศบาลสวนหลวงค่ะ