วช.52705/390 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องรับ (ลูกข่าย) หอกระจายข่าว ชนิดไร้สาย จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้ง ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อเครื่องรับ (ลูกข่าย) หอกระจายข่าว ชนิดไร้สาย จำนวน 16 ชุด พร้อมติดตั้ง ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]558 Kb