วช.52705/344ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกองสวัสดิการสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments:
Download this file (img09587.pdf)img09587.pdf[ ]600 Kb