ประกาศสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564

พิมพ์

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2564

Attachments:
Download this file (img06606.pdf)img06606.pdf[ ]22 Kb
Download this file (img06607.pdf)img06607.pdf[ ]1574 Kb